Een overlijden melden? Wij zijn 24/7 bereikbaar Tel. 06 - 42 51 32 80
Home Freda Dag voor dag Advertentie en kaarten Bloemen Kisten Begraven of cremeren Muziek Kinderen Afscheidsfotografie Vervoer Nazorg
Groene uitvaart Nieuws Kosten Blog Contact

Dag voor dag

Dag 1 De laatste verzorging

Na het overlijden kan de verzorging van de overledene worden uitgevoerd door zowel de familie als een verzorgingsteam, afhankelijk van de culturele en persoonlijke voorkeuren van de betrokkenen. In veel culturen en tradities hebben familieleden een actieve rol bij het verzorgen van de overledene, terwijl in andere gevallen dit wordt overgelaten aan een verzorgingsteam. 
Als de overledene thuis is, kan de familie ervoor kiezen om zelf de noodzakelijke verzorging uit te voeren. Het kan een emotioneel en zorgzaam proces zijn waarbij familieleden de kans krijgen om afscheid te nemen op een manier die voor hen betekenisvol is. Het verzorgingsteam kan ook ondersteuning bieden aan de familie tijdens de verzorging.

Kaart en advertentie

Samen stellen we de uitnodiging voor het afscheid op, met een focus op herkenning en passende sfeer. Onze grafisch vormgever maakt een tastbare herinnering op basis van verzamelde gegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor een advertentie. 

Dag 2 t/m5 Voorbereiding van de afscheidsplechtigheid

Het samenstellen van een afscheidsplechtigheid verdient de nodige aandacht. 
We gaan samen een afscheid creëren dat recht doet aan de persoonlijkheid en het leven van degene die is overleden. 
Herinneringen delen en uitspreken is een belangrijk onderdeel van de plechtigheid. We moedigen iedereen aan om hun herinneringen te delen en toespraken te houden. 
Muziek kan de gesproken woorden ondersteunen. We helpen u graag bij het selecteren van passende muziekstukken. Als er familieleden of vrienden zijn die kunnen zingen of een instrument bespelen, kunnen we een muzikaal eerbetoon organiseren.
Gedichten en persoonlijke rituelen kunnen ook worden voorgedragen en uitgevoerd. 
Samen streven we naar een afscheid waar iedereen tevreden op terug kan kijken. 
 

Dag 5 of 6 De uitvaart

Op de dag van de uitvaart zal ik er voor zorgen dat alles volgens afspraak verloopt.
 

Freda Gaasbeek

Als kleinschalige uitvaartondernemer ben ik onafhankelijk en zijn de keuzes van de familie doorslaggevend. In de emotionele periode vlak na een overlijden breng ik rust en aandacht en begeleid de familie liefdevol naar het definitieve moment van afscheid nemen.

Kennismakingsgesprek

Het komt nog heel vaak voor dat de uitvaartbegeleider pas wordt ingeschakeld als het overlijden al heeft plaats gevonden. Maar misschien bent u ernstig ziek en wilt u zelf meebeslissen over hoe uw afscheid er uit gaat zien. Lees hier meer over een kennismakingsgesprek.
© Copyright 2024 Freda Gaasbeek